Ademcoaching

In onze borstkas zitten de meest kwetsbare en vitale organen. Omdat ze zo kwetsbaar zijn, zijn ze daar veilig opgeborgen. Beide organen, het hart en de longen bepalen veel van ons welbevinden. Beide organen zijn continue in dienst. Rust  is dus relatief. Ook in rust  moet er geademd worden en moet de bloedsomloop zijn gang gaan. Omdat ademen in principe automatisch gaat, denken we vaak dat ademen de normaalste zaak van de wereld is. Ergo waarom zou ik aan het ademen aandacht geven ?
Maar is dat zo ?. De ontwikkeling van de samenleving is immers veel sneller gegaan dan de evolutie van de mensheid en we komen in totaal andere situaties terecht dan de oermens toen.  

Stress
Stress was vroeger kortdurend maar hevig; gevaar, vechten of vluchten.
Nu is stress minder hevig maar wel langduriger. Deadlines, hypotheken, relaties, dit alles is veel complexer geworden.
Gedurende de geschiedenis is de mens minder sociaal geworden. Waar eerst de groep voorop stond is de laatste decennium het  Ego steeds belangrijker geworden. Omdat stress nu een langduriger karakter heeft dan vroeger is het aannemelijk dat stress een grotere impact heeft op ons lichaam. Dat uit zich in het hogere hartslag en een hogere hartfrequentie. Beiden hebben de potentie om op lange termijn een lichaam (en geest) te slopen.  Welvaartsziekten zoals CVS (chronisch vermoeidheid syndroom),  overtraindheid dan wel burn-out, hyperventilatie kunnen dan het gevolg zijn. Vreemd genoeg lijken de symptomen van deze verschijnselen erg op elkaar.
De ademcoach kan je echter helpen om de ademfrequentie en daarmede de hartslag weer in evenwicht te brengen met de werkelijke belasting van het lichaam. Hierdoor ontstaat ruimte om te ontspannen en om meer tijd te besteden aan je geliefden. Het is zaak dat jouw accu tijdig opgeladen wordt.

Achtergrond informatie
In de oosterse meditatievormen en de Chinese genees- kunst wordt het menselijk wezen als een éénheid beschouwd.  Lichaam en geest (lees welzijn) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit in tegenstelling tot de westerse geneeskunde die vooral klacht gericht is (symptoombestrijding).
Een oppervlakkige ademhaling met een hoge frequentie duidt op spanning en of stress. Een rustige  ademhaling met een lage frequentie duidt op rust.  Bij stress, angst of woede zal je ademritme versnellen.  Wanneer je schrikt of een moeilijke handeling verricht zal je juist je adem inhouden.
Je ademhaling vertelt dus iets over jouw gemoedstoestand.

Vreemd maar waar:
omgekeerd werkt het ook. Als je adem bewust stuurt dan zullen emoties en spanningen verminderen. Bewust leren ademen neemt stress en spanning weg  en brengt meer evenwicht en betere beslissingen.

Rust
De maatstaf voor een goede conditie is natuurlijk het uithoudings-vermogen. Een andere maatstaf is het vermogen tot herstel na een inspanning. Een goed en bewuste ademhaling kan het vermogen tot herstel (is rust) enorm verbeteren. Dit laatste wordt vaak gebruikt om mensen met CVS c.q. overtraindheid, burn-out en hyperventilatie te helpen.

Ademtherapie
Ademcoaching helpt je om een bewuste en correcte ademhaling te verkrijgen.  Een ademcoach ondersteunt je in het loslaten van emoties via ademtechnieken.  Ademcoaching zorgt voor open gesprekken en probeert blokkades op te heffen. Stress wordt vaak veroorzaakt door te vaste overtuigingen, de drang naar perfectie en starheid.  De bedoeling is dat je zelf onderzoekt waar je tegen aanloopt. Een oplossing die door jou wordt gevonden heeft zoveel meer impact.

Wat doet een ademcoach?
Een ademcoach ondersteunt het bovenstaande proces. De middelen daartoe zijn een veilige vertrouwde omgeving en natuurlijk diverse ademhalingsoefeningen. Tijdens een ademanalyse kijk ik als ademcoach waar je ademhaling verbeterd kan worden. Daarna gaan we samen aan de slag met de verschillende ademhalings-en ontspanningstechnieken (o.a. hartcoherentie, verbonden ademen en Wim Hof Methode ).
Bij ademcoaching zijn deze technieken gericht op activering of ontspanning. Rust zorgt voor meer energie.

Klachten
Indien mensen niet op de juiste manier ademen,
zijn ze niet voldoende van een inspanning hersteld als een nieuwe inspanning zich aandient  (de vermoeidheid bouwt zich op )

  • kunnen daardoor klachten ondervinden zoals spierpijn in de nek en schouders, een opgejaagd gevoel, veelvuldig zuchten of gapen, hartkloppingen, snel vermoeid zijn
  • kan dat een slechte spijsvertering tot gevolg hebben.  Vaak liggen stress of het opkroppen van emoties aan de basis hiervan.

Wat leer je met ademcoaching?

  • voller en vrijer ademen
  • ontspannen
  • omgaan met stress en spanningen

Om dat te bereiken

  • zal je meer inzicht krijgen in je gevoelens en emoties
  • zal je negatieve emoties leren loslaten
  • zal je een gevoel van vrijheid creëren

Uitnodiging
Mocht je het bovenstaande aantrekkelijk vinden, dan kan het nuttig zijn om een ademcoach te contacteren.