AVG verklaring

Privacy verklaring.

Jouw privacy is belangrijk voor mij!
Je hebt ongetwijfeld gehoord over de nieuwe privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) binnen de Europese Unie, die op 25 mei jl. in werking treedt. Uiteraard mag je van mij verwachten dat ik zeer zorgvuldig met jouw gegevens omga. Hieronder leg ik uit wat ik met jouw gegevens doe.
Deze privacy verklaring is er om je te laten weten, dat jouw gegevens bij Simplesse, veilig zijn opgeslagen en niet door derden kunnen worden gelezen, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Jouw adres –en email gegevens gebruik ik om je facturen te mailen en je op de hoogte te stellen van activiteiten binnen Simplesse. Jouw gegevens worden voor geen ander doel dan voornoemd doel gebruikt en worden niet zonder jouw toestemming met derden gedeeld.
Indien je van mening bent dat ik niet op een juiste wijze omga met jouw gegevens, vraag ik je hier melding van te maken via mijn e-mailadres: info@simplesse.nl. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Ook kan een eerder gegeven toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens door jou ingetrokken worden.
Een verzoek tot uitvoering van één van jouw voornoemde rechten kun je richten aan: info@simplesse.nl